Kezdőlap2019-01-07T10:23:11+00:00

Salgótarjáni Általános Iskola
Beszterce-lakótelepi Tagiskolája

Világos belső terek, jó elosztású tantermek,
nagyméretű tornaterem, tágas többfunkciós udvarok

0
tanuló
0
pedagógus
0
osztály

Matematika – informatika – kommunikáció
speciális program szerinti oktatási gyakorlatunk bemutatása

A „jó gyakorlat” kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására. Tanulási folyamat során a tanulók tantárgyi keretek között sajátíthatják el a célok megvalósulását segítő ismerettartalmakat. Ez az oktatási forma tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon valósul meg. A tartalmi elemek elsajátíttatásaira tanórai keretek között kerül sor, módja: megemelt óraszám (nem emelt szintű óraszám) a matematika- és informatikaképzésben, valamint az egyéb tanórákon a kommunikációs ismeretek domináns kezelése.

PROGRAMUNK RÉSZLETESEBBEN

Iskolánkról

A Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája 1981-ben került átadásra. Az épület stílusa jól illeszkedik a lakótelepi képbe. Az iskola épületének szerkezeti felépítettsége jó; világos belső terek, jó elosztású tantermek, nagyméretű tornaterem, tágas többfunkciós udvarok jellemzik. Pozitívum, hogy az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően IKT eszközellátottságunk sokat fejlődött, a kor követelményeinek megfelelő színvonalas oktatást kiszolgáló rendszert mondhatunk magunkénak.

ISKOLÁNKRÓL BŐVEBBEN