Itt jársz az oldalon:

Bemutatkozás:

A könyvtár, mint iskolai könyvtár működik. Feladata, hogy segítse az oktató – nevelő munkát, valamint a tanítás tanulás folyamatában jelentkező szaktanári – tanulói igényeket kielégítése.
Központi szerepet kell betöltenie az olvasóvá nevelésben, segít kialakítani a tanulók olvasási szokásait, könyvtár pedagógiai eszközeivel megalapozza a gyermekek könyvtárhasználatát.

A könyvtár közel 9000 dokumentummal rendelkezik. A dokumentumok kölcsönzése a könyvtár alapvető feladata, de emellett még számos szolgáltatást is nyújt látogatóinak.

Könyvtárhasználati órák:

 • A könyvtárhasználatával a tanulók fokozatosan korosztályuknak
  megfelelően ismerkednek meg.

Egyéb foglalkozások:

 • Olvasónapló készítése, értékelése megadott mű alapján egyéni foglalkozás kérésre
 • Önálló ismeretszerzés: a tanár által kijelölt alkotó életútjának, legjellemzőbb állomásainak összegyűjtése könyvtári segédanyagok, dokumentumok felhasználásával
 • Könyvtárhasználati vetélkedők megszervezése, levezetése a könyvtárban osztályon belül
 • Kapcsolattartás, együttműködés a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral. Lehetőség szerint részvétel az általuk kiírt pályázatokban
 • Egyházi, népi, hagyományos ünnepek (Farsang, Húsvét, stb.)
 • Utazás Bergengóciába: beszélgetés a népköltészetről, a meséről
 • „Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van”, ismerkedés az évszakokkal játékos formában
 • Környezettudatos életmód, hogyan védjük meg környezetünket a mindennapokban.
  Az újrahasznosítás szerepe, ötletek az újrahasznosításra
 • Beszélgetés a gyógynövényekről, szerepük az egészség megőrzésben.
  Fontosabb gyógynövényeink ismertetése
 • Játékos foglalkozások más, bármilyen a tanár által kért témában, tanóra keretében,
  vagy szabadidős délutáni elfoglaltságként

Az iskolai könyvtár hírei: