Itt jársz az oldalon:

Bemutatkozás:

A könyvtár, mint iskolai könyvtár működik. Feladata, hogy segítse az oktató – nevelő munkát, valamint a tanítás tanulás folyamatában jelentkező szaktanári – tanulói igényeket kielégítése.
Központi szerepet kell betöltenie az olvasóvá nevelésben, segít kialakítani a tanulók olvasási szokásait, könyvtár pedagógiai eszközeivel megalapozza a gyermekek könyvtárhasználatát.

A könyvtár közel 9000 dokumentummal rendelkezik. A dokumentumok kölcsönzése a könyvtár alapvető feladata, de emellett még számos szolgáltatást is nyújt látogatóinak.

Könyvtárhasználati órák:

 • A könyvtárhasználatával a tanulók fokozatosan korosztályuknak

  megfelelően ismerkednek meg.

Egyéb foglalkozások:

 • Olvasónapló készítése, értékelése megadott mű alapján egyéni foglalkozás kérésre

 • Önálló ismeretszerzés: a tanár által kijelölt alkotó életútjának, legjellemzőbb állomásainak összegyűjtése könyvtári segédanyagok, dokumentumok felhasználásával

 • Könyvtárhasználati vetélkedők megszervezése, levezetése a könyvtárban osztályon belül

 • Kapcsolattartás, együttműködés a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral. Lehetőség szerint részvétel az általuk kiírt pályázatokban

 • Egyházi, népi, hagyományos ünnepek (Farsang, Húsvét, stb.)

 • Utazás Bergengóciába: beszélgetés a népköltészetről, a meséről

 • „Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van”, ismerkedés az évszakokkal játékos formában

 • Környezettudatos életmód, hogyan védjük meg környezetünket a mindennapokban.

  Az újrahasznosítás szerepe, ötletek az újrahasznosításra

 • Beszélgetés a gyógynövényekről, szerepük az egészség megőrzésben.

  Fontosabb gyógynövényeink ismertetése

 • Játékos foglalkozások más, bármilyen a tanár által kért témában, tanóra keretében,

  vagy szabadidős délutáni elfoglaltságként

Hasznos információk a könyvtár látogatói számára.

 • A könyvtár régebben iskolai, és városrészi könyvtár is volt. Jelenleg, mint iskolai könyvtár működik. A telepen élőknek a Balassi Bálint megyei könyvtár biztosít könyv kölcsönzési lehetőséget a lakótelepen.

 • Nyitvatartási idő : Minden tanítási napon 8-16 óráig.

 • A könyvtárat használhatják az iskola tanulói illetve tanárai.

 • Beiratkozási díjat nem kell fizetni. Egyszerre két könyv kölcsönözhető. A kölcsönzött könyveket általában 2 hétre szoktuk kiadni. De ha valaki ennyi idő alatt még nem tudta elolvasni a könyvet, akkor, ha bejön ide hozzám, kérheti a kölcsönzési idő meghosszabbítását. Ha kötelező olvasmányokról van szó, akkor természetesen maradhat a könyv addig, amíg a szaktanárral fel nem dolgozták a tanulók az olvasmányt.

 • Természetesen várjuk a szülőket is, ha bármilyen kérdés felmerül bennük a könyvekkel, tankönyvekkel kapcsolatosan. Valamint ha gyermekük beteg és szüksége lenne könyvre, kötelező olvasmányra, akkor a szülő is ki kölcsönözheti számára a kért könyvet.

Az iskolai könyvtár hírei: