Iskolánkról

/Iskolánkról
Iskolánkról2016-12-01T13:48:43+00:00

Iskolánkról

A Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája 1981-ben került átadásra. Az épület stílusa jól illeszkedik a lakótelepi képbe. Az iskola épületének szerkezeti felépítettsége jó; világos belső terek, jó elosztású tantermek, nagyméretű tornaterem, tágas többfunkciós udvarok jellemzik. Pozitívum, hogy az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően IKT eszközellátottságunk sokat fejlődött, a kor követelményeinek megfelelő színvonalas oktatást kiszolgáló rendszert mondhatunk magunkénak.

Iskolánkban folyó nevelő munka során a pedagógusaink jellemzően olyan iskolai klímát alakítanak ki, amely lehetővé teszi, hogy diákjaink bizalommal forduljanak hozzánk. Tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét, figyelembe vesszük egyéni helyzetüket. A tanulókkal mindig ismertetjük a velük szemben támasztott követelményeinket, így pontosan tudják, hogy milyen viselkedést várunk el tőlük. A DÖK segítségével bevonjuk őket a közösségi életük megszervezésébe. A tanulók számíthatnak a pedagógusok támogatására mind a tanulmányi, mind az egyéni életükben jelentkező problémáik megoldásában. Hangsúlyt fektetünk a környezettudatos és környezetgondos, szociális felelősséggel bíró tanulói közösség kialakítására.

Differenciált oktatásunkkal lehetőséget biztosítunk a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, és ezzel párhuzamosan valósíjuk meg a hátránykompenzációt, azaz a tanulásban akadályoztatott tanulókat hozzásegítjük a felzárkózáshoz. Iskolai életünkben a tehetség kibontakoztatásnak kiemelten fontos területei a testnevelés oktatás, és a matematika- informatika-kommunikáció speciális tanterv szerinti oktatás.

Büszkén mondhatjuk el, hogy a több mint 30 év alatt sportteljesítményekben folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújtottak tanulóink. A különböző sportágak közül kiemelten kezelt és különösen eredményes terület a kézilabda és a tájfutás, de tanulóink eredményesek a labdarúgás és az atlétika sportágakban is. A heti 5 órás testnevelés-oktatás bevezetésével még több tanuló számára nyílik lehetőség arra, hogy fizikai erőnléte megfelelően fejlődjön, ezzel egyidejűleg iskolánk eddigi hagyományaiba beépülő sportágakat megszeressék és eredményesen kapcsolódjanak be a tanórán kívüli sportági munkába.

A matematika- informatika-kommunikáció speciális tanterv szerinti oktatás tartalmi elemeit a kerettantervekben foglaltakkal összhangban valósítjuk meg. Cél: az önálló logikai és alkotó gondolkodás megalapozása, illetve fejlesztése, továbbá az információhoz jutás, az önálló ismeretszerzésre való képesség megalapozása és fejlesztése. A tanulók tantárgyi keretek között sajátíthatják el a célok megvalósulását segítő ismerettartalmakat. Ez az oktatási forma tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz köthető. A tanórák szervezése az egyéni haladási tempót figyelembe véve történik, kulcsfontosságú a tevékenység-központú pedagógiai módszerek alkalmazása. A matematika-informatika-kommunikáció speciális oktatási forma megvalósítása során két „jó gyakorlat” került kidolgozásra. Az informatika-matematika-kommunikáció speciális program szerinti oktatásban részesülő tanulóinkat felkészítjük az ECDL vizsgára, a felkészítéshez-felkészüléshez szükséges tárgyi, személyi és időkeretet biztosítjuk.